Công ty đa cấp Vision chính thức chấm dứt hoạt động

(TBTCO) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa thông báo Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam đã chính thức ngừng hoạt động.
da cap
Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ. Ảnh minh họa

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Công ty này được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 018/QLCT cấp lần đầu ngày 27/1/2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 7/11/2017. Do tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, công ty này đã đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công thương đăng tải thông báo, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới bộ này về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bên cạnh đó, trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm a, Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định, trong trường hợp doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, tiền ký quỹ được sử dụng để xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó./.

Tố Uyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn